Username : Password :

บริการเดินพิธีการศุลกากร

  • ให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า ส่งออก ทั้งทางเรือและทางอากาศยาน ที่กรุงเทพ และที่เกาะสมุย
  • ให้บริการขอใบอนุญาตต่างๆ 
  • ให้บริการให้คำปรึกษาทั้งนำเข้า และส่งออกสินค้า

                                  

PLUS EXPRESS CO.,LTD 2012 All right reserved.