Username : Password :

About Us

บริษัท พลัส เอ๊กซ์เพรส จำกัด “PlusEx” เป็นตัวแทนในการให้บริการทางด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์และเอกสารด่วนไปทั่วทุกมุมโลก การันตีด้วยความไว้วางใจด้วยการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ เอกสาร ถึงมือผู้รับผ่านบริษัทขนส่ง ชั้นนำของโลกโดย DHL EXPRESS ด้วยการบริการไปรับพัสดุภัณฑ์สินค้า ถึงหน้าประตูบ้านท่าน (Door to Door Service) พร้อมบริการบรรจุสินค้า เพื่อป้องกันความเสียหายให้กับสินค้าของลูกค้า ระหว่างการขนส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และบริการประกันภัยสินค้า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการที่สินค้าชำรุด เสียหายหรือสูญหาย และยังเป็นตัวแทนขาย พื้นที่ระวางส่งสินค้าทางอากาศ ของสายการบินบางกอกแอร์แวย์ ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบทั้งทางอากาศ, ทางบก และทางทะเล รวมทั้งบริการเดินพิธีการศุลกากร เคลียร์สินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก 
 
ปัจจุบันเราให้บริการด้านการขนส่งสินค้าไปทั่วโลก โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท องค์กร ห้างร้าน ชั้นนำของไทยมากมาย นอกจากจะให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ และไปยังต่างประเทศแล้ว เรายังการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ เพราะเรารู้ว่าลูกค้าแต่ละประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสินค้าของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น เพื่อศักยภาพทางการแข่งขันของลูกค้า ดังนั้นเราจึงไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ เพราะไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นประเภทใด ขนาดเล็กหรือใหญ่ หนักหรือเบา เราพร้อมจะหารูปแบบบริการการขนส่งที่ดีที่สุดให้คุณได้คุณพร้อมหรือยังที่ จะเปลี่ยนช่องทางการขนส่งสินค้าแบบเดิมๆ ด้วยต้นทุนค่าขนส่งที่สูงจนบางครั้งคุณพลาดโอกาสในการแข่งขันเรื่องราคากับ คู่แข่ง ลองหันมาใช้บริการการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศจากผู้ที่มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญด้านนี้
PLUS EXPRESS CO.,LTD 2012 All right reserved.